Det gode gembrugssamarbejde Mette Falk marts 13, 2023
Et visuelt workflow over det gode genbrugssamarbejde mellem velgørende organisation og genbrugspladsen og kommunen.
Dansk Affaldsforening og Isobro
Rapport og kampagne

Det er blevet muligt for velgørende organisationer at hente genbrugseffekter direkte på genbrugspladsen. Det kræver et godt samarbejde – og det vigtigste for et godt samarbejde er gensidig respekt og forståelse. 

Rapport og launch-kampagne I samarbejde med Karen Kristensen – ekspert i affald og genbrug.

Rapportforside ses på laptop med grønne blade bagved.
Visualisering af arbejdsflow i det gode genbrugssamarbejde. Forside fra two-pager
Genbrugseffekter med glad smiley og tekstinformation om det gode genbrugssamarbejde