Hvad er en explainer?

– eller informationsfilm, videofilm, tutorial, animationsfilm, motion graphic-film, stop-motion-film, gif-animation, visuel facilitering  …

Kært barn har mange navne, mange udtryk og udformninger, mange virkeområder, mange fordele, og mange prisklasser …

Ja, formålet ligger jo lidt i ordet. En explainer er en kort, forklarende film eller animation, der giver en hurtig og enkel adgang til hvilket som helst emne.

Hvad kan en explainer bruges til?

En explainer er per definition kort og “levende” og dermed egner den sig virkelig godt til online brug og sociale medier(SoMe). 

Ud over det, så har den et hav af fordele, der gør den egnet til forskellige formål. Her er fire eksempler på explainere med meget forskellige formål: 

En gif-animation kan være et effektivt redskab til opmærksomhed på sociale medier for små midler.

Nogle lærer bedre i billeder end i ord. Brug en explainer som supplement i undervisningsmaterialet.

Brug explaineren til at give et overblik over en kompliceret proces. Her har modtageren en step-for-step guide lige ved hånden.

Hvis du vil skabe handling, må du skabe tryghed. Explaineren her er brugt til indledende samtaler, for at gøre modtageren tryg ved processen.

I vores mail-velkomstserie, lister vi bl.a. fordele og prisniveauer på bl.a. disse meget forskellige explainer-eksempler. 

Flere fordele og eksempler på brug

 • Billeder huskes bedre end ord/tekst og opfattes hurtigere. 
 • Billeder og bevægelse skaber opmærksomhed.
 • Med lyd får vi endnu flere sanser i brug.
 • De er gode til at sætte en stemning.
 • Humor er bredt accepteret i explainere og kan afvæbne fx ved svære emner.
 • De er lette at gøre tilgængelige med tekstning (jvf tilgængelighed i kommuner)
Brug fx en explainer som:
 • Tutorial – “Sådan gør du, hvis du skal …”
 • Guide, der giver et forenklet overblik til en kompliceret proces
 • Introduktion, der opsummerer formål, indhold og konklusion på et omfattende emne
 • SoMe teaser til din kampagne
 • Dialogskabende middel
 • “Levende” information til at lette din PowerPoint præsentation
 • Forenklet visuelt supplement til at lette formidling af fx et forskningsprojekt
 • Supplement til undervisningsmateriale – nogle lærer bedre i billeder end ord
 • Præsentationsvideo med personlig fremtræden, så kunderne kan få et personligt indtryk
 • Middel til aflivning af myter
 • Middel til at komme ofte forekommende spørgsmål i forkøbet
 • Alternativ til en tryksag for at opnå længere levetid og lettere udbredning (en tryksag kan så noget andet)

Hvordan skal jeres explainer se ud?

Godt spørgsmål – og ikke så let at besvare i første omgang. Det kræver en afdækning af flere områder. Både forretningsmæssige, ressourcemæssige og strategiske. 

Ligesom med hjemmesider, så er tilrettelægningen en rigtig stor og vigtig del af processen.

Her har vi skitseret et eksempel på processen

Hva’ koster’n så?

Vores explainer-løsninger ligger typisk inden for 10.000-100.000 kroner.

Men der er rigtig mange parametre at skrue på, så derfor er det vigtigt at få forventningsafstemt fra start og sætte ambitionsniveauet derefter.

Kompleksiteten af en explainers budskab har indflydelse på filmens længde.

Jo kortere et emne kan forklares fyldestgørende, desto bedre holdes modtager interesseret – men desto større krav stiller det også til ud/afvikling af budskab (storyboard og speak).

Arbejdsgangen kan justeres efter behov og jeres egne interne ressourcer. 

Valg af grafisk stil og animationsstil kan gøre en markant forskel i tidsforbrug.

Er der på sigt behov for flere explainere i samme stil, vil elementer kunne genbruges og arbejdsgangen kan blive mere effektiv.

Antal korrekturgange kan også påvirke tidsforbrug.

Hvis du vil vide mere om fordele og prisniveauer på explainere, så få vores mail-velkomstserie om emnet.