Hvornår har man brug for et nyt logo?

Det har man fx, når man står ved en skillevej med forandringer til følge. Det kan være en ny målsætning, et generationsskifte eller en reorganisering.

 

Det kan også være, jeres identitet ikke længere er tidssvarende. Måske er elementerne forældede og svære at bruge i praksis. Måske står i for at starte ny organisation, forretning eller kampagne op. 

Logoet er et symbol eller kendemærke, der sender en lang række signaler. De signaler skal stemme overens med jeres virke og værdier. 
 
Et logo og en identitet er ikke bare et rigtig vigtigt redskab i brandingen. Et redesign eller en ny identitet kan være katalysator for en kulturændring. Ikke kun hos kunder – men også internt i organisationen

Eksemplet i toppen er fra en visuel identitet til et projekt/en adfærdskampagne i Ballerup Kommune.
Se hele casen her >
 
Er det så nu, I skal kigge på en ny identitet? Eller er et redesign bedre? Der kan være flere scenarier:
 
 1. I har en kampagne, der skal rykke adfærd og foregår på flere medier
 2. Jeres fundament holder stadig, men tiden er løbet fra jeres logo og identitet. Flere skabeloner fungerer ikke til online brug
 3. Din virksomhed eller organisation har skiftet fokus og det skal markeres i en tilsvarende identitet
 4. I er nystartede og mangler en “start-pakke” og vil gerne starte “rigtigt”, men det skal samtidig være til at betale og til at arbejde videre med selv efterfølgende

En vellykket identitet bør baseres på en god analyse. Har du en direktion, der kræver fakta før beslutning, så kan en design audit være et godt sted at starte.

Helt praktisk sørger I selv for at indsamle alt nuværende materiale, hvor jeres identitet er brugt. Både fysisk og online. Vi analyserer materialet i forhold til værdier og funktion og brugervenlighed generelt. Vores konklusioner præsenteres i en meget visuel rapport med anbefalinger til både quick-fix og løsning på den lange bane.
 
Designaudit rapporten er helt uforpligtende og udgør samtidig et forarbejde, der alligevel skal gøres, hvis I vælger at fortsætte med ny identitet eller redesign. På den måde kan I få et overblik, inden I træffer den endelige beslutning.
 
En typisk proces for logo og identitet kan være:
 1. At vi sammen afdækker virksomhedens/organisationens virkeområde, konkurrenter, målgruppe, formål, ambitioner, forventninger mv. (første møde er helt uforpligtende)
 2. Vi kommer med et oplæg på elementer inden for budgettet eller sammen med et estimat. 
 3. Når listen over elementer i identitetsoplægget er fastlagt og et eventuelt estimat er principgodkendt, så udfærdiges et logo oplæg, eventuelt med justeret tilbud
 4. Logo revideres eventuelt i en 1. korrektur (inklusiv i tilbud) og præsenteres sammen med princip layout, der udstikker de grafiske retningslinjer for den visuelle identitet.
 5. Herefter udvikles de enkelte elementer og går i en inkluderet 1. korrektur.
 6. Elementerne tilrettes og sendes til godkendelse. Er der flere korrekturer, vil de typisk være ud over tilbud.
 7. Efter endelig godkendelse, rentegnes, produceres og leveres alle elementer.
 8. Typisk er der aftalt en form for mini design guide på identiteten til jeres interne brug.
Og herefter kommer så den virkelige udvikling og udbygning af jeres nye identitet efterhånden, som der kommer nye opgaver til.
 
Vores fælles DNA ligger i logo og grafisk design. Vi tænker æstetik ind, hvor end vi kan, men det må ikke blive på bekostning af funktion. Derfor har samspillet med vores kunder stor betydning for processen, så vi ender op med noget smukt og brugbart.

Prisen

Vi har løst logo og identitetsopgaver til alle budgetter fra 10.000 – 1.000.000. Det handler selvfølgelig om omfang, men også om graden af test og raffinering. 

Men lad os starte, der hvor det ikke koster andet end en god dialog og en god kop kaffe.

Flere tanker

Alle tanker Tænker du grønt?
Alle tanker Problemløsende kampagner
Alle tanker Hvornår har man brug for et nyt logo?
Previous
Next