Hvordan får I mest muligt ud af et fast budget?

Hvem vil ikke gerne have fuld valuta for pengene? Det kræver overblik over målgruppe og løsningsmuligheder – og ikke mindst deres omfang. Tid er penge, og der kan skrues på mange parametre i en designudvikling – ambitioner, designstil, produkttype, finish, workflow osv.
 
Det vigtigste er, at løsningen bliver funktionel og matcher jeres ressourcer, behov og målsætning så optimalt som muligt inden for budgettet.
 
Der er to scenarier: 
  1. Du har et fast budget og nogle ønsker
  2. Du har nogle ønsker, men kender ikke omfanget af budgettet
 
Nr. 2 er altid den sværeste, fordi der netop er så mange parametre, man kan skrue på. Derfor vil en proces (i begge tilfælde) være: 
 
  1. At vi sammen afdækker målgruppe, formål, ambitioner mv. (første møde er helt uforpligtende)
  2. Vi kommer med et oplæg på elementer inden for budgettet eller sammen med et estimat. 
  3. Når listen over elementer er fastlagt og et eventuelt estimat er principgodkendt, så udfærdiges et princip layout, der udstikker de grafiske retningslinjer. Et endeligt tilbud baseret på layoutet godkendes endeligt.
  4. Herefter udvikles de enkelte elementer og går i en inkluderet 1. korrektur.
  5. Elementerne tilrettes og sendes til godkendelse. Er der flere korrekturer, vil de typisk være ud over tilbud.
  6. Efter endelig godkendelse, rentegnes, produceres og leveres alle elementer.
Med vores lange, brede designerfaring har vi et godt overblik over løsningsmuligheder og ikke mindst deres omfang. Derfor kan man sagtens få en kreativ løsning på et lille budget eller en gennemarbejdet løsning.
 

Men lad os starte, der hvor det ikke koster andet end en god dialog og en god kop kaffe.

Flere tanker

Alle tanker Problemløsende kampagner
Previous
Next