Få et overblik og find den røde tråd

– start med en design audit.

Det kan være en stor udfordring for en virksomhed eller organisation at kaste sig ud i et redesign af identiteten – og er det overhovedet nødvendigt?

 

Med en design audit får du lavet et serviceeftersyn og dermed et godt overblik over løsningsmuligheder på både den korte og den lange bane. Uden at skulle op med den helt store pengepung fra starten.

Hvad er en design audit?

En design audit er en systematisk gennemgang af alle de visuelle elementer, der anvendes i en organisation. En revision af det visuelle udtryk er også en revision af organisationens centrale budskab, da udseendet hænger uløseligt sammen med den måde organisationen opfattes på.

En design audit afdækker organisationens visuelle udtryk med fokus på konsistent brug af logo, typografi, farver, grafiske elementer, billedstil og trends. Vi ser på sammenhæng mellem det visuelle indtryk, de formulerede budskaber og organisationens DNA, vurderer status og præsenterer resultatet i en design audit rapport.

Hvad er output?

Rapporten fra Koch&Falks design audit er visuelt baseret og kan betragtes som et redskab, virksomheden kan bruge til at professionalisere og optimere deres visuelle performance og brand. Rapporten peger på tiltag, der er umiddelbart omsættelige, fx. kan der være flere variationer af logo i omløb, uens brug af typografi eller farver, der ikke indgår i designmanual/-guide, deadends på website etc. Rapporten leverer anbefalinger til en ensartet kommunikation, oplister og prioriterer tiltag, der vil være værdiskabende for virksomheden på kortere – og på længere sigt.

Skitse af eksempel på rapportindhold til design audit.

Hvorfor foretage en audit?

Design audit er en effektiv metode til at få en status på organisationens visuelle performance, og rapporten giver en vurdering af, hvordan man kan prioritere ressourcerne i det videre arbejde med organisationens visuelle kommunikation.

Med rapporten, har du allerede en stor del af det nødvendige forarbejde til en eventuel næste fase.

Står organisationen over for nogle udfordringer, fx. i form af et visuelt design, der ikke er tidssvarende, et website som teknologi og platform er løbet fra, et usmidigt workflow i kommunikationsvejene, manglende konsistens i udtryk og brug af elementer, manglende repræsentation på sociale medier eller lignende, så er en design audit et smart redskab til at optimere processen. Den giver overblik over den aktuelle situation, pointerer ændringer, der kan foretages direkte af organisationen selv, kommer med forslag til tiltag i prioriteret rækkefølge.

Hvad er jeres opgave?

Ved opstart af en design audit indsamler organisationen designeksempler på alle emner (elektronisk, billede eller hardcopy), som den bruger i sit virke, fx: brevpapir, visitkort, konvolutter, e-mail signatur, website, sociale medier, tryksager, powerpoint (el. lign.) præsentationer, kampagner, nyhedsbreve, skiltning, tøj, biler, annoncer, merchandice, kort sagt alle steder, hvor virksomheden er til stede visuelt.

Ud over indsamlingsfasen vil der estimeret være et opstartsmøde og et evalueringsmøde samt respons på rapporten.

Prisen

Udgangspunktet er 5.000-10.000 kr. Prisen kommer an på omfanget af materiale, der skal gennemgås. Om der er hjemmeside med i audit – den kan I i øvrigt få lavet en separat audit på – se herunder …

Mangler hjemmesiden struktur og sammenhæng?

Design audit på jeres hjemmeside

  • Hænger jeres hjemmeside sammen med jeres identitet, værdier og mål?
  • Kan jeres besøgende finde rundt?
  • Er den teknisk up-to-date og dermed sikker?
  • Er den nem at vedligeholde?
  • Er det tid til en ny hjemmeside eller kan I nøjes med et redesign? 

Kør din hjemmeside gennem en design audit. Det er en uforpligtende måde at få et bedre overblik over muligheder, begrænsninger, ressourcer.

Det er en mindre, uforpligtende investering, der, med den visuelle rapport, samtidig giver dig en stor del af det nødvendige forarbejde til næste fase.

Undgå spildte kræfter i din præsentation.
Det koster dig kun en mail.

Sørg for, din præsentation brænder igennem

Det er tidskrævende at skrue indholdet i en god præsentation sammen. Lad det ikke være skønne, spildte kræfter! Sørg for, at du har de rigtige virkemidler med, der giver dit publikum en god og levende oplevelse. Sørg for, at de fanger pointen med det samme.

Gratis, konkrete råd
Send os en mail og din eksisterende præsentation, så giver vi den en uforpligtende “audit”, med en vurdering og helt konkrete råd til optimering.

Læs også “5 ting, du aldrig må gøre i din præsentation“.

Flere tanker

Alle tanker Tænker du grønt?
Alle tanker Problemløsende kampagner
Alle tanker Forklar mig lige … hvad er en explainer?
Previous
Next