Bag enhver god hjemmeside …

3 tips til overvejelse

En hjemmeside kan blive et fantastisk værdifuldt værktøj i kommunikation og markedsføring. Men der er ting, du er nødt til at overveje, hvis resultatet af din skal blive godt! En hjemmeside er ikke et statisk produkt og udviklingsprocessen er sjældent en direkte linje fra A til B.

Tilrettelægning

Første grundlag for et godt output er en grundig afdækning af behov og forventninger. Det gælder både formåls- og indholdsmæssigt, ressourcemæssigt og teknisk.

Hvis I er i tvivl om behovet, så har vi god erfaring med at starte ud med en design audit af den nuværende hjemmeside eller en workshop. Det giver et godt overblik over status og behov, og dermed et beslutningsgrundlag i den videre proces.

3 tips: Det bør du overveje på forhånd

1. Afstem forventningerne

Hvilken rolle skal hjemmesiden spille i virksomheden/organisationen?

Hvem er målgruppen?
– der kan være flere

Hvilke ressourcer har vi selv til produktion af indhold og til teknisk vedligehold bagefter?

Hvilke fremtidsmål har vi for hjemmesiden?

2. Definér et mål

Vær konkret
– fx Vi vil gerne have, at flere klienter henvender sig direkte

Gør det målbart
– fx X antal henvendelser via siden og X antal på telefonen
– vær realistisk

3. Tænk målgruppe først

Din målgruppe har et mål med besøget (fx en problemstilling)
– din side skal levere løsningen. Sæt målgruppen i centrum – hvad søger de på din hjemmeside – hvad skal du afklare?

Grafik med retoriske spørgsmål fra en fiktiv hjemmesidebruger. Som … vil jeg … så jeg kan … Sæt målgruppen i centrum – hvad søger de på din hjemmeside – hvad skal du afklare?

Vi tilrettelægger gerne processen efter de ressourcer I selv har internt. Vi leverer full-service på hele processen eller samarbejder med jeres egne kommunikationsmedarbejdere eller programmører.

Proces i sprint

En proces i sprint betyder her, at hver udviklingsfase korrigeres og tilrettes sammen med jer før næste fase.

En typisk proces starter med opstartsmøde (afklaring og forventningsafstemning)

  1. Tilrettelægning af struktur
  2. Eventuelt interaktiv prototype på struktur
  3. Principlayout/evt/valg af tema
  4. Design af templates
  5. Programmering
  6. Test og tilretninger
  7. Godkendelse og upload
  8. Aflevering
interaktiv prototype på hjemmeside fra programmet Adobe Experience Design med links mellem siderne

Sæt målgruppen i centrum – hvad søger de på din hjemmeside – hvad skal du afklare?

Output efter behov

Her er der flere modeller at overveje. I disse GPDR-tider anbefaler vi, at oprette et SSL certifikat og abonnere på vedligeholdelse af hjemmesiden med ekstra back up.

Updatering af cms-system og plugins/widgets er en vigtig del af sikkerheden omkring en hjemmeside og er tit noget, man ikke får gjort. Desuden tjekkes alle sider igennem efter en større opdatering, da der kan være funktionaliteter, der pludselig ikke virker efter hensigten.

Dellevering

Vi bidrager også gerne til dele af processen, hvis det er dér behovet ligger. Det kan være en design audit på en eksisterende hjemmeside; en forudgående workshop for at afklare behovet; eller udvikling af det grafiske design og derefter overlevering til kundens egen programmør-leverandør.

Full service

Typisk sørger Koch&Falk for bestilling af domæne og webhotel og slutteligt også upload af hjemmeside og oprettelse af brugere og emailadresser. Vi leverer alle adgangsdata til jer, men ligger stadig inde med dem for at kunne supportere jer fremadrettet.

Fuld overdragelse

I kan også få overdraget alle ejerskaber og dermed ændre adgangskoder, så oplysninger kun ligger internt.

Ekstra services

Standard protection abonnement:
Udvidet back up + overvågning af angreb + 404-fejl (sider der ikke kan findes/døde links)

Premium Protection abonnement:
Udvidet back up + overvågning af angreb + 404-fejl + SSL certifikat/abonnement + firewall + løbende opdatering af cms og plugins

Klippekort:
10 timer til efterfølgende support, som kan bruges til udvikling, opdateringer og almindeligt vedligehold.

Miniguide:
Step guide til vedligehold af basalt indhold

Prisen

Prisen er ligeså svær at definere på forhånd, som et livsforløb kan være. En hjemmeside er (bør i hvert fald være) et produkt i evig udvikling og der er altid overvejelser undervejs omkring design vs. funktionalitet, som der kan skrues på efter behov.

Men lad os sige, at vores priser for en færdig side starter på 20.000,- for den helt basale løsning og op til flere hundredetusinde kroner, men vores typiske løsninger ligger dog mellem 50.000-100.000,-

Er der brug for en forudgående design audit af din eksisterende side, så er udgangspunktet 5-10.000,- kroner.

Basér din nye hjemmeside på det rigtige grundlag og lad os starte der, hvor det ikke koster noget. Så vi alle blive klogere på, hvem I er og hvor, vi kan hjælpe jer.

Flere tanker

Alle tanker Tænker du grønt?
Alle tanker Problemløsende kampagner
Alle tanker Forklar mig lige … hvad er en explainer?
Previous
Next